vmall2.jpg

VISUAL MERCHANDISING

Τεχνικές προβολής - Διακόσμηση Κατaστήματος - Fashion Styling

 

Στον τομέα αυτόν το πρόγράμμά μας διαθέτει ένα εξάμηνο σεμινάριο το οποίο χωρίζεται σε 4 κύριες ενότητες προσφέροντας τη δυνατότητα στο μαθητή να παρακολουθήσει ξεχωριστά την κάθε ενότητα ή και τις 4, διευρύνοντας τις γνώσεις του στο visual merchandising και styling. Υπάρχουν επίσης Ημερίδες και ταχύρυθμα σεμινάρια τα οποία μπορείτε να βρείτε στη σελίδα ΗΜΕΡΙΔΕΣ.

Το πρόγραμμά μας λειτουργεί από το 2008, πρωτοξεκινώντας το σεμινάριο Visual Merchandising στην Ελλάδα και έχοντας εκπαιδεύσει έναν μεγάλο αριθμό επαγγελματιών και μέλη εταιριών. Η ύλη μας κάθε χρόνο προσαρμόζεται σε νέα δεδομένα, νέα παραδείγματα και νέες τάσεις styling.

Το σεμινάριο αυτό είναι για επαγγελματίες στον τομέα του εμπορίου, της εσωτερικής διαμόρφωσης εμπορικών χώρων, της έκθεσης και προβολής αντικειμένων & προϊόντων. Είναι θεωρητικό και πρακτικό και συνδυάζει γνώσεις από τους τομείς interior design, interior styling (διακόσμηση/διαμόρφωση καταστημάτων), space planning (εργονομία χώρου καταστήματος), visual merchandising (οπτική επικοινωνία), visual communication (εφαρμογή γραφιστικής στον εμπορικό χώρο), και fashion styling (μόδα & τάσεις) και βιτρίνα (εξοπλισμός κούκλας, φόντο, προπς).

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 8 ΜΗΝΩΝ

 Έναρξη: Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 και κάθε Τετάρτη, Ώρα: 6.15 - 9.00μμ, Διάρκεια: 2/10/19 – 20/5/20 (ΕΝΟΤΗΤΑ Α: 2/10/19 – 13/11/19, ΕΝΟΤΗΤΑ Β: 20/11/19 – 22/1/20, ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: 29/1/20-18/3/20), ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: 30/3/20-20/5/20  Σύνολο μαθημάτων (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α + Β + Γ + Δ): 29, Σύνολο ωρών: 80, Κόστος: (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α + Β + Γ + Δ): 480 Eυρώ. Μεμονωμένα η κάθε ΕΝΟΤΗΤΑ Κόστος: 150 Eυρώ (120 Ευρώ για τους παλιούς μαθητές μας, για φοιτητές/ανέργους και για 2 ή παραπάνω εγγραφές).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η αισθητική του καταστήματος, αλλά και ο τρόπος προβολής προϊόντων μέσα σε αυτόν, έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια εφόσον οι εικόνες του πραγματικού και του ψηφιακού κόσμου μας επηρεάζουν πλέον ισοδύναμα, ως προς τις επιλογές μας. Επιπλέον η κατανόηση της σχέσης κοινωνίας και αισθητικής γίνεται ακόμη πιο σημαντική σε μια εποχή η οποία κρίνεται ασταθής ως προς την ψυχολογία του πελάτη, τις ανάγκες και τα πρότυπά του. Επομένως ο ρόλος της προβολής γίνεται πολυδιάστατος συνδεόμενος με την πραγματική προβολή προϊόντων (βιτρίνα, showroom, κατάστημα) αλλά και με ψηφιακή προβολή τους (μέσα από τα social media και το διαδίκτυο). 

 

 

Ο ρόλος πλέον του Visual Merchandiser δεν στηρίζεται μόνο σε πρακτικές και λειτουργικές γνώσεις, αλλά στη προσαρμογή του έργου του στις τάσεις styling και όπως και στα νέα πρότυπα της αγοράς. Σύμφωνα με τους αναλυτές τάσεων και εικόνων το ενδιαφέρον μας είναι περισσότερο στη δημιουργία εμπειριών και επομένως πιο γρήγορων και στοχευμένων οπτικών μηνυμάτων εφόσον ο εμπορικός χώρος μετατρέπεται σε μια εμπειρία η οποία εξαρτάται τόσο από τον τρόπο παρουσίασης των προϊόντων, αλλά και από γενικά στοιχεία ατμόσφαιρας με τον εξοπλισμό, την εσωτερική διαμόρφωση, την κυκλοφορία μέσα στο χώρο και τα οπτικά και στυλιστικά μηνύματα.

(φωτογραφίες από εργασίες μαθητών μας)

(φωτογραφίες από εργασίες μαθητών μας)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Το σεμινάριο είναι θεωρητικό και πρακτικό και συνδυάζει γνώσεις από τους τομείς interior design, interior styling (διακόσμηση/διαμόρφωση καταστημάτων), space planning (εργονομία χώρου καταστήματος), visual merchandising (οπτική επικοινωνία), visual communication (εφαρμογή γραφιστικής στον εμπορικό χώρο), και fashion styling (μόδα & τάσεις) και βιτρίνα (εξοπλισμός κούκλας, φόντο, προπς).Γίνονται ασκήσεις πάνω στις τεχνικές προβολής, mood boards χρωματικών συνδυασμών και στυλιστικών συνδυασμών, όπως και μια ολοκληρωμένες προτάσεις προβολής σε πραγματική κλίμακα.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Το σεμινάριο χωρίζεται σε 3 κύριες ενότητες προσφέροντας τη δυνατότητα στο μαθητή να παρακολουθήσει ξεχωριστά την κάθε ενότητα ή και τις 3, διευρύνοντας τις γνώσεις του στο visual merchandising και styling.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Visual Merchandising, Εμπορικός χώρος και μέθοδοι προβολής προϊόντων,  ΕΝΟΤΗΤΑ Β.  Διακόσμηση Καταστήματος, ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Εμπορική Καμπάνια & Προβολή Προϊόντος, ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Fashion Styling Μόδα & Τάσεις 2020/21

(φωτογραφίες από εργασίες μαθητών μας)

(φωτογραφίες από εργασίες μαθητών μας)

ΕΝΟΤΗΤΑ Α

Στην Ενότητα αυτή προσφέρεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο γνώσεων ως προς τις τεχνικές προβολής προϊόντων και τις μεθόδους σύνθεσης στη βιτρίνα και το εσωτερικό του καταστήματος, εξετάζοντας ‘ποιος είναι ο πελάτης του σήμερα’ και ‘πως επικοινωνώ μαζί του οπτικά’. Για αυτό το λόγο εξετάζουμε εκτός από τους κανόνες σύνθεσης και προώθησης, τους κανόνες χρωματολογίας και τις τάσεις στυλστικών συνδυασμών (για το 2020/21), όπως και τη σχέση χώρου με τα 3-διάστα αντικείμενα, τη γραφιστική και τα σκηνικά στοιχεία (προπς). Ο κάθε μαθητής αναπτύσει τις δικές του μεθόδους ‘εφήμερης σύνθεσης’ και πως με απλά υλικά μπορεί να δώσει πρωτότυπες και σωστές λύσεις αναδεικνύοντας την αισθητική του προϊόντος, αλλά και την ταυτότητα του. Γίνονται ασκήσεις πάνω στις τεχνικές προβολής, mood boards χρωματικών συνδυασμών και στυλιστικών συνδυασμών, όπως και ολοκληρωμένες προτάσεις προβολής σε πραγματική κλίμακα 1/1.

(φωτογραφίες από εργασίες μαθητών μας)

(φωτογραφίες από εργασίες μαθητών μας)

ΕΝΟΤΗΤΑ Β

Στην Ενότητα αυτή δίνεται έμφαση στις μεθόδους ομαδοποίησης των προϊόντων μέσα στο χώρο αλλά και στους τρόπους ανάδειξης της γκάμας προϊόντων και των εμπορικών μηνυμάτων μέσα σε αυτόν. Αναλύεται ο χώρος ως μια συναισθηματική εμπειρία, όπου η αρχιτεκτονική του χώρου, η επίπλωση, η σήμανση και ο τρόπος παρουσίασης των προϊόντων στο σύνολο τους παίζουν καθοριστικό ρόλο. Μαθαίνουμε τη μεθοδολογία διαμόρφωσης του εμπορικού πλάνου (layout - floor plan) μέσα από γωνιές προβολής και σημεία εστίασης (focal points). Γίνονται ασκήσεις ομαδοποίησης προϊόντων, πλάνου χώρου, (κύριων υπηρεσιών και λειτουργιών), και προτάσεων εσωτερικών σημείων προβολής. Ο μαθητής μαθαίνει να δουλεέι με πλάνο σε κλίμακα και δημιουργεί μια μακέτα καταστήματος σε κλίμακα 1/50.

(φωτογραφίες από εργασίες μαθητών μας)

(φωτογραφίες από εργασίες μαθητών μας)

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ

Στην Ενότητα Γ αναλύουμε την έννοια του εμπορικού ημερολογίου και τη σημασία της καμπάνιας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να μπορέσει ο μαθητής να σκεφτεί, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μια πρόταση του για μια εμπορική καμπάνια, προσπαθώντας να ξεφύγει από στερεότυπα και να σκεφτεί την επίκαιρη σημασία μια εποχής (πχ. Χριστούγεννα) για τον πελάτη, σε σχέση με μήνυμα που το προϊόν (ή υπηρεσία) θέλει να προσφέρει. Ο μαθητής μαθαίνει τη μεθοδολογία παρουσίασης μιας καμπάνιας, από την κεντρική ιδέα μέχρι τον προγραμματισμό και την υλοποίησή της.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ

Η Ενότητα Δ συνδέει το κομμάτι της μόδας και των τελευταίων τάσεων μόδας με το Retail Marketing, τους εμπορικούς στόχους και τη βιτρίνα. Το σύγχρονο σκηνικό μόδας, που είναι η βιτρίνα, έχει κάθε εποχή και για κάθε μαγαζί (ή brand) μια διαφορετική ιστορία να πει. Το αποτέλεσμα μιας κούκλας βιτρίνας (mannequin) είναι παράλληλα και μεταφορά σε μια στιγμιαία πραγματικότητα όπου προϊόντα και props γίνονται πρωταγωνιστές σε ένα σύγχρονο σκηνικό. Στην ενότητα αυτή πραγματοποιούνται ασκήσεις συνδυαστικών προτάσεων μόδας μέσα από στυλιστικά moodboards αλλά και μια ολοκληρωμένη πρόταση fashion styling σε κούκλα, επιλέγοντας εκτός από το συνδυασμό ρούχων και αξεσουάρ, το κατάλληλο φόντο και προπς, αλλά κυρίως μια σύγχρονη ‘οπτική’ προβολή Lifestyle.

ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Ύστερα από μια προκαταβολή που δίνεται με την εγγραφή για την εξασφάλιση της θέσης στο σεμινάριο, υπάρχει δυνατότητα εξόφλησης των διδάκτρων τμηματικά (ανά μήνα ή ανά ενότητα) μέχρι την ολοκλήρωση του κάθε προγράμματος/ενότητας, όπως και η πληρωμή με κάρτα (POS). Επίσης δίνεται η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου για τους επαγγελματίες και για τις εταιρείες. ΕΓΓΡΑΦΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το εργαστήριο λειτουργεί ως ‘Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1’ πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων) με Αρ Πιστοπ. 2101053. Δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης ‘Δια Βίου Μάθησης 1’- ΕΟΠΠΕΠ.

Τα προγράμματα μας είναι τα πρωτότυπα και διεξάγονται για 11η χρονιά στο χώρο μας. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές αντιγραφές, που συχνά διαπιστώνουμε.